Església Major Santa Coloma

Comunitat que està al SERVEI

Volem animar processos de transformació en la nostra realitat, amb el protagonisme dels pobres i exclosos per construir – en harmonia amb la creació- una societat justa, fraterna i solidària a la llum de l’Evangeli i de l’Ensenyança de l’Església.

Es per això que volem ser comunitats solidàries, respectuoses, eco-solidàries, defensores de la Dignitat Humana i organitzades per transformar estructures injustes que atempten contra la Vida.

Volem manifestar un nou model d’estimar i de servir, una capacitat d’entrega a l’altre seguint les passes de Jesús que va venir a servir i no a ser servit.

En la nostra acció de Càritas, tramats de Vida, atenció a la fragilitat humana,… manifestem, com el Crist, la nostra predilecció pels qui estan al marge de la societat.

Comunitat que CELEBRA

Celebrem la vida i acollim i expressem amb agraïment, amb lloança, amb petició de perdó tot el que rebem i som i que ens ve de Déu.

Som cridats a crear espais on la vida i la historia, alliberades del seu dolors, siguin celebrades i presentades com a projecte de l’Amor de Déu

En la fracció del Pa, en els sagraments, festes i devocions anunciem i celebrem, amb alegria i agraïment, la plenitud alliberadora de la nova vida manifestada en el Crist.

Comunitat que ANUNCIA

Som llum en el nostre entorn amb l’anunci alliberador d’una Paraula i un missatge que son imprescindibles per interpretar la nostra vida i la nostra història.

Som portadors d’esperança en el cor de tanta gent que cerca sentit a la seva vida i davant els portadors de males notícies amb l’anunci de Jesús de Natzaret que manifesta l’amor del Pare i ens convida a viure la Nova Humanitat.

Som testimonis de l’alegria de la trobada amb Jesús i anunciem a tothom la felicitat de caminar junts amb Ell.

Catequesis, formació, grups de revisió de vida,…. en són les eines per dur-ho a terme.

Comunitat que COMPARTEIX

“Oh quin gran goig quina joia quan els germans s’estimen”

Manifestem un nou model de conviure i de compartir, anunciant la possibilitat de viure com a germans i germanes reconciliades i unides, com una família, amb plena acceptació de totes les persones i el màxim respecte de la seva llibertat i originalitat. Som cridats a viure la diversitat de dons vivint en comunió, fraternitat, reconciliació, en comunitat, en llibertat, en comprensió, en escolta,… vol ser resposta al nostre anhel de fraternitat i de pau de la humanitat

Volem enfortir els vincles entre nosaltres acollint la pluralitat de dons caminant junts cap a la nova humanitat en participació i corresponsabilitat

Notícies Església Major Santa Coloma