Parròquies Sant Joaquim i Sant Jaume

Comunitat que ANUNCIA

Catequesi familiar:

Durada de dos anys els dimecres de 18h a 19.15h

Inscripcions durant el mes de setembre al despatx parroquial.

Grup de Joves i Catequesi de confirmació:

Joves a partir dels 16 anys els diumenge de 11 a 12.

Adults: Preparació catequètica amb els catequistes amb horari a convenir.

Baptisme d’infants fins a 7 anys:

Cal que els pares passin pel despatx parroquial per concretar una entrevista

Farem la preparació amb els catequistes a convenir l’horari.

La celebració la farem qualsevol diumenge de l’any (excepte en temps quaresmal) en horari a convenir.

Baptisme d’infants mes grans de  7 anys:

Han d’apuntar-se a Catequesi familiar i serà batejar al final del primer curs de catequesi.

Baptisme d’adults:

Preparació catequètica amb els catequistes amb horari a convenir.

Preparació conjunta arxiprestal a l’Església Major. Trucar i demanar informació al 933 86 09 02

Preparació catequètica amb els catequistes amb horari a convenir.

Comunitat que CELEBRA

Celebració individual abans de cada celebració i en hores convingudes.

Celebració comunitària. Un dia durant el temps d’Advent i de Quaresma.

Celebració de la unció dels malalts un cop a l’any el 6è diumenge de pasqua.

Atenció urgent a domicili. Trucar a la Parròquia o a SALUS  932 020 696.

Cada divendres de 20h a 21h

A les 17h.

A les 17h

Comunitat que està al SERVEI

Atenció social cristiana els dilluns 1er i 3er de 18 a 19.30

Tramats de Vida.

Atenció a la gent gran. Dimarts de 18 a 19.30h

Per portar la comunió o fer acompanyament espiritual a domicili es demana al despatx o a l’encarregada de pastoral de la Salut.

Grup d’alcohòlics anònims. Dilluns de 19 a 20.30

Grup de narcòtics anònims. Divendres de 19.30 a 21.00

Projecte Vitamina’m. Dimarts de 16-17.30

Taller de ball i sevillanes. Dll i dx de 16 a 20h

Pis d’acollida

Comunitat que COMPARTEIX

Sortides, àgapes, Consell Parroquial mensual, assemblea Parroquial, grups de WhatsApp,

Consell Arxiprestal, espai de formació, trobades, recessos,…

Pla pastoral sortim

Calendari

Objectius anuals

Galeria Parròquia Sant Joaquim

Ecoparròquia

L´ecologia integral és una actitud ecològica radical que vol lluitar per un canvi de les idees profundes que sostenen la civilització actual i configuren la nostra relació amb la natura, relació que ens ha portat a la situació actual que frega el desastre i ens pot portar a una catàstrofe. L´ecologia integral qüestiona tota una sèrie d´aspectes del nostre món: la importància absoluta que tenen els problemes econòmic-materials; la possibilitat d´un creixement sostingut i il·limitat; la creença que la tecnologia podrà resoldre tots els problemes; un sistema econòmic que no quantifica ni valora els costos ecològics; la gran ignorància sobre la complexitat de la vida, la sacralitat de la matèria i la força espiritual de l’univers.

Aquest paradigma, que té arrels filosòfiques i religioses, ha portat la humanitat a estar en guerra contra la natura, la biodiversitat, els boscos, els rius, els oceans, l´atmosfera.

L´actitud ecològica integral demana anar més enllà de tenir cura de la natura (no malversar, estalviar, reutilitzar, reciclar, calcular els costos ecològics). Cal redescobrir la natura i considerar-la el nostre àmbit de pertinença, el nostre nínxol biològic; veure-la com un camí de desenvolupament i com un camí espiritual; com a revelació major per a nosaltres. És una nova manera d´entendre no tan sols el cosmos, sinó de veure´ns nosaltres mateixos dintre del cosmos. És un nou paradigma, una visió nova holística, no antropocèntrica. És mirar-nos des del tot (natura) i no des de la part (ésser humà), I creure en la primacia del tot sobre la part. Els humans, necessitem la natura per subsistir. La natura, en canvi, pot subsistir sense la humanitat.

No n´hi ha prou de tenir cura del planeta per interès, per motius econòmics o perquè la humanitat està amenaçada i volem evitar la catàstrofe que, segons molts indicis, s´apropa. Si volem ser capaços de retornar a la nostra casa comuna, la natura, de la qual ens vam auto exiliar, cal que ens plantegem una reconversió radical dels nostres estils de vida, de la nostra mentalitat i, fins i tot, de la nostra espiritualitat.

Arribar a descobrir l´ecologia integral vol dir captar aquests motius més profunds, els que van a l´arrel, i descobrir l´ecologia com a camí integral de saviesa per a la realització personal, social i espiritual. Amb l´ecologia integral podrem viure en plenitud, harmònicament, en comunió amb tot el que existeix.

EcoparròquiaDes de l’any 2019 la Parròquia Sant Joaquim i Sant Jaume forma part del moviment de “xarxes de parròquies ecosolidàries” EcoParròquies | Xarxa de Parròquies EcoSolidàries, viure la Laudato si’ (justiciaipau.org) per promoure, el model de persona i de societat justa, solidaria i respectuosa amb la natura que reclama l’encíclica Laudato si’. L’objectiu és que les institucions cristianes animin la conversió ecològica integral i esdevinguin un espai on experimentar un nou estil de vida fruit d’aquesta conversió.

Des de aquesta opció de fons les nostres comunitats volem apostar per ser una parròquies eco-solidària amb aquets objectius:

  1. Generar processos de canvi en la pròpia parròquia i propiciar nous estils de vida en els membres de la comunitat. És una crida a l’acció i a un canvi de paradigma que ha de transformar la vida quotidiana de la pròpia comunitat, però també la dels seus membres i llurs famílies: Transcendència vs materialisme; Sobrietat vs malbaratament; Consum responsable vs Consumisme; Cooperació vs Competició; Acollida vs Rebuig; Comunió vs Individualisme; Solidaritat vs Indiferència; Participació vs Inhibició
  2. Impulsar la participació dels membres de la comunitat en campanyes, accions, entitats i xarxes que treballen per a una societat més justa, solidària i respectuosa amb la natura, especialment aquells membres més vulnerables.
  3. Donar eines per reflexionar, aprendre i actuar.

Notícies Parròquies Sant Joaquim i Sant Jaume

Parròquia Sant Joaquim

Parròquia Sant Jaume